Testresultat

DigiDerm bevisar i långtidsstudie god effekt mot klöveksem ( digital dermatit)

Klövbad med Digiderm och 2 % kopparsulfat har genom åren testats i ett flertal vetenskapliga studier både i Holland och i Sverige med utmärkta resultat. Tidigare tester har visat att perioder av intensiv behandling väsentligt förbättrar lösdriftsbesättningars klövhälsa.
Det senast avslutade testet (2013) omfattade en 12 månaders långtidsstudie i 5 olika lösdriftsbesättningar. Studien visar att klöveksem ( digital dermatit ) kan bemästras effektivt både på kort och lång sikt genom användning av den s.k. 3-2-1 metoden.
Kornas hälsostatus, bondens ekonomi och bondens arbetsmiljö blir förbättrade, samtidigt som miljöbelastningen av tungmetallen koppar kan reduceras med ca 80 % jämfört med traditionella klövbad.

tesresultat-bild-1


Vetenskapligt utförda studier med Digiderm i klövbad , dels under ledning av Christer Bergsten (SLU, Skara ) och dels av Menno Holzhauer et. al. (GD , Animal Health Service , Deventer, Nederländerna ), har redan tidigare bevisat den goda effekten av Digiderm under den initiala och intensiva behandlingsfasen (3 månader).
Den senast aktuella studien över 12 månader har använt Digiderm 2% och kopparsulfat 2% enligt 3-2-1 metoden dvs :

  • vecka 1-8 : 3 färska klövbad per vecka
  • vecka 9-12 : 2 färska klövbad per vecka
  • vecka 13 och därefter : 1 färskt klövbad per vecka

Långtidsstudien visar att underhållsbehandling med Digiderm och 2 % kopparsulfat endast en gång per vecka håller smittan under kontroll.

Läs mer om utförda tester av Digiderm
a) test intensivbehandling Digiderm 2% och kopparsulfat 2% vs placebo . ( Christer Bergsten , SLU/ Sv Mjölk, Skara) LÄS HÄR
b) test intensivbehandling Digiderm 2% och kopparsulfat 2% vs formalin 4% ((Menno Holzhauer et. al, GD , Animal Health Service , Deventer, Nederländerna ) LÄS HÄR
c) ) test 12 månader enl 3-2-1 metoden , Digiderm 2% och kopparsulfat 2% ( Jacob Goulema, Royal de Heus, Ede, Nederländerna) LÄS HÄR