Så blandas ett klövbad

Hur ofta bör man göra klövbad med Digiderm?

Följ 3-2-1 metoden.

Vecka 0     Verka klövarna . Applicera DigiDerm Pasta på utsatta klövar i bandage
under 5 dagar.

Bada sedan enl. 3-2-1 metoden :
Vecka 1-8                                           Tre (3) färska bad per vecka (intensiv badning )
Vecka 9-12                                         Två (2) färska bad per vecka (medel-intensiv badning )
Vecka 13 och framåt                     Ett (1) färskt bad per vecka (underhållsbadning)

 

Så blandas klövbadet
 Gör 100 Liter badlösning med hjälp av DigiDerm koncentrat
1- Fyll badet med rent och kallt vatten (  96 -97 Liter vatten per  100 liter klövbad)
2- Tillsätt 1-2 % Digiderm koncentrat (  1 – 2 Liter DigiDerm per 100 liter klövbad) .
Läs mer om vilken blanding du bör välja i kapitlet ”Hur länge är ett klövbad effektivt”.
3- Tillsätt 2 % kopparsulfat (  2 kg kopparsulfat per 100 liter klövbad).

Gör 100 Liter badlösning med hjälp av DigiDerm Premix
1- Fyll badet med rent och kallt vatten ( 90 Liter vatten per 100 liter klövbad)
2- Tillsätt Digiderm Premix – lösning (10 liter Digiderm Premix  per 100 liter klövbad))
All blandning kan göras direkt i  klövbadet eller i en separat behållare
som senare töms i badet. Vid förvaring  av färdigblandad vätska är det
viktigt att vattnet är av kontrollerad  kvalitet t.ex. kommunalt ledningsvatten
och att behållaren är ren och väl  tillsluten.