Klövhälsa

Klövhälsan är viktig för gårdens ekonomi

En god klövhälsa är förutsättningen för att uppnå friska och högproducerande kor – och därmed en god ekonomi på gården. Detta uppnås genom att upprätthålla en god allmän hygien i kostallet, verkning av klövarna 2-3 gånger per år och regelbunden klövbadning.

Digiderm har produkter lämpade både för hygienisk klövbadning av hela besättningar (Digiderm EU Premix) liksom produkter för desinfektion och skötsel av enskilda klövar (Digiderm Salicylpasta 100gr/kg).

Användning av Digiderm i stallet är:

  • Ekonomiskt. Billigare att använda än traditionella bad med kopparsulfat
  • Mindre känsligt för gödsel i badet. Medger fler kopassager med bibehållen badkvalitet.
  • Miljövänligt. Minimerar utsläppen av tungmetaller som t.ex. koppar och zink i naturen
  • Bra för arbetsmiljön. Slipp koppardammet.
  • Arbetsbesparande. Ger mindre arbete med att blanda till och fräscha upp klövbadsvätskan.  
  • Badvattnets kvalitet är med Digiderm lätt att kontrollera och säkerställa.
  • Ett viktigt led i kampen mot antibiotikaresistensen genom att tillhandhålla alternativa desinfektionsmedel som t.ex. Digiderm Salicylpasta 100gr/kg.

Titta på denna video för mer info om vikten av regelbundna klövbad.