Så används Digiderm

Så används Digiderm vid klövbadning 

För bästa möjliga resultat bör 3-2-1 metoden användas vid klövbadning av mjölkkor:

Vecka 0
Verka klövarna på sedvanligt sätt. Applicera Digiderm Salicylpasta på utsatta klövar. Bandagera och låt bandaget sitta i bandage under 5 dagar.
Vecka 1-8
Tre (3) färska bad per vecka (intensiv badning)
Vecka 9-12
Två (2) färska bad per vecka (medel-intensiv badning)
Vecka 13 och framåt
Ett (1) färskt bad per vecka (underhållsbadning)

Så blandas ett klövbad med Digiderm 

Med DigiDerm koncentrat
  1. Fyll badet med rent vatten (96 -97 liter vatten per 100 liter klövbad)
  2. Tillsätt 1-2% Digiderm koncentrat (1 – 2 liter Digiderm per 100 liter klövbad)
  3. Tillsätt 2% kopparsulfat (2 kg kopparsulfat per 100 liter klövbad)
Med DigiDerm EU Premix
  1. Fyll badet med rent vatten (90 liter vatten per 100 liter klövbad)
  2. Tillsätt 10% Digiderm EU Premix (10 liter Digiderm EU Premix per 100 liter klövbad) 
Vattnet bör vara av kontrollerad kvalitet. Järnhaltigt vatten bör undvikas eftersom det stör den kemiska balansen i badet.


Hur ofta behöver man byta klövbadsvätskan?

Ett traditionellt klövbad med enbart 7% kopparsulfat klarar normalt inte fler kopassager än antalet liter vätska i badet. Om badet t.ex. har 150 liter klövbadsvätska så blir badet olämpligt att använda redan när 120-150 kor passerat. Om badet däremot innehåller Digiderm EU Premix så behåller badvätskan fortfarande sin hälsosamma verkan på klövhygenen även när 300 kor passerat badet. En av fördelarna med Digiderm är just att badvätskans kvalitet inte påverkas av den avföring som korna lämnar efter sig. Säkerställ emellanåt (t.ex. efter foderbyte) att även den sista kon kunnat passera ett hälsosamt bad. Detta görs enkelt genom att kontrollera pH värdet med en pH sticka från ditt apotek.
Klövbadet kan återanvändas så länge pH värdet är 4 eller mindre.

Beroende på vilket antal kopassager som anses lämpligt av t.ex. arbetsmässiga skäl eller p.g.a. klövbadets storlek, så kan mängden Digiderm EU Premix anpassas och variera mellan 5 %-10 %. Se lathund nedan

Badstorlek
Dosering
Rekommenderat antal kopassager
100 liter
10 Liter (10%) Digiderm EU Premix och 90 Liter vatten
200 kopassager
100 liter
5 Liter (5%) Digiderm EU Premix och 95 Liter vatten
100 kopassager
200 liter
20 Liter (10%) Digiderm EU Premix och 180 Liter vatten
400 kopassager
200 liter
10 Liter (5%) Digiderm EU Premix och 190 Liter vatten
200 kopassager