Om Digiderm

DigiDerm består av en blandning syror som buffrats enligt ett patenterat recept. Produktens egenskaper gör att den största svagheten med de traditionella klövbaden (normalt bestående av enbart kopparsulfat i vatten) kan undvikas – nämligen svårigheten att förutse när kopparbadet upphör att vara effektivt.

Digiderm Innehåller INGA kvartära ammoniumföreningar s.k. QAC


Med Digiderm i badet sänks PH-värdet i badet ner under 2 samtidigt som kopparjonerna binds kemiskt till syramolekylerna. Härigenom blir badet inte lika känsligt för kornas avföring och det är lätt att beräkna hur länge badet behåller sin desinficerande verkan. Därför räcker det med endast 2 % kopparsulfat i ett bad med Digiderm.
Utförda studier visar att klövbad med Digiderm behåller sin desinficerande verkan mot de bakterier som skapar problem med klöveksem ( digital dermatit ) och klövröta ( heel horn erosion) så länge som badets PH inte överstiger 3 .


Ett traditionellt klövbad med enbart 7 % kopparsulfat klarar normalt inte fler kopassager än antalet liter vätska i badet ( exempel ; om badet har 150 liter vätska är det inte aktivt när fler än 150 kor passerat) . Om badet däremot innehåller Digiderm 2 % och kopparsulfat 2 % så är badet fortfarande aktivt även när 300 kor passerat badet.
I de fall då man av olika skäl inte vill eller kan utnyttja denna extra passagekapacitet, kan man istället utnyttja denna egenskap hos Digiderm genom att minska inblandningen av Digiderm till endast 1% i badet. Badet skall även i detta fall kombineras med kopparsulfat 2 % . Badet blir då mycket billigare men antalet kopassager bör då inte göras fler än antalet liter vätska i badet (dvs 150 passager till ett bad med 150 liter vätska).


Genom att mellanåt mäta PH –värdet i klövbadet sedan alla kor passerat så kan du enkelt säkerställa att badet var aktivt även för den sista kon. Det är lämpligt att göra denna typ av kontroll när foderstaten bytts.


Ladda ner säkerhetsdatabladen här: