Klövhälsan är A och O för gårdens ekonomi.

För mjölkkor är klövbad med 7 % kopparsulfat den mest vanligt förekommande klövbadslösningen i Sverige. Men varför använda 7 % inblandning av kopparsulfat när 2 % räcker ?  Ladda ner och läs PDF:en För Friska Klövar så lär du dig hur du skyddar dina mjölkkor effektivt mot klöveksem (digital dermatit) samtidigt som du är varsam med miljön.

Vid karantänsbehandling av får mot klövröta är klövbad med 10 % zinksulfat den vanligaste metoden. Genom att istället kombinera klövbadet med Digiderm ECO så räcker det med endast 1 % zink. Läs mer om miljövänlig behandling av klövröta hos får och hur du med Digiderm ECO slipper köpa  in och hantera dammande zinksulfat.

Digiderm är

 • Effektivt mot klöveksem och klövröta
 • Ekonomiskt med fler effektiva kopassager
 • Bra för arbetsmiljön. Slipp koppardammet.
 • Miljövänligt. Inga onödiga utsläpp av tungmetaller.
 • Innehåller INGA kvartära ammoniumföreningar s.k. QAC

Nyheter

 •  Digiderm Premix har KOPPARSULFAT FÄRDIGT INBLANDAT i produkten. Premix i tunna 200 L är en utmärkt lösning för  dig med automatiska fyllningssystem. Premix i dunk 15 L är lagom mängd till ett klövbad på  165 L. Med Digiderm Premix slipper du ALL hantering av dammande kopparsulfat.
 • Digiderm Pasta för individuell skötsel av klövar i verkstolen. Digiderm pasta finns även med salicylsyra.
 • Digiderm Eco är produkten för kopparkänsliga får med klövröta. Läs mer om Digiderm ECO för får.

 

 

Digiderm är Effektivt

Klöveksem ( digital dermatit ) och klövröta bekämpas bäst med intensivbehandling med DigiDerm.

Digiderm-startsida-3Digiderm-startsida-2
Diagrammen visar andelen kor med klöveksem (digital dermatit) respektive klövröta före och efter intensiva klövbad med Digiderm. Test utfört i Falköping av Christer Bergsten SLU/ Sv Mjölk. Läs om testet på www.digiderm.se

 

Digiderm-startsida-4


Underhållsbehandling 1 bad /vecka med Digiderm enligt 3-2-1 metoden räcker normalt för att behålla sjukdomen under kontroll efter den initiala intensivbehandlingen . Test utfört på 5 gårdar i Holland under ledning av Jacob Goulema (Royal de Heus ) .

Digiderm är EKONOMISKT och MILJÖVÄNLIGT

 • Minska behovet av kopparsulfat med ca 500 kg per klövbad och år jämfört med traditionell badning med 7 % kopparsulfat . Spar ca 12500 kronor per år och bad på minskad kopparanvändning.
 • Förbättra din arbetsmiljö . Slipp 80 % av koppar dammet.
 • Minska kostnaden per effektiv kopassage. Digiderm sänker PH-värdet i klövbadet och gör kopparjonerna mindre känsliga för kornas avföring. Vad passar dig och dina kor bäst? Att låta korna gå ett varv till i samma bad? Eller vill du hellre halvera inblandningen av DigiDerm ner till endast 1 %? Oavsett vilket arbetssätt du väljer så blir din kostnad per effektiv passage ca 1,0 -1,30 sek per passage. (Jämför med 1,70 – 2,1 sek vid traditionella bad med 7 % kopparsulfat)

Digiderm-startsida-5

Digiderm-startsida-6