Klövhälsa

Klövhälsan är viktig för gårdens ekonomi

En god klövhälsa är förutsättningen för att uppnå friska och högproducerande kor – och därmed en god ekonomi på gården. Detta uppnås genom att upprätthålla en god allmän hygien i kostallet, verkning av klövarna 2-3 gånger per år och regelbunden klövbadning.

Digiderm har produkter lämpade både för hygienisk klövbadning av hela besättningar (Digiderm EU Premix) liksom produkter för desinfektion och skötsel av enskilda klövar (Digiderm Salicylpasta 100gr/kg).

Användning av Digiderm i stallet är:

  • Ekonomiskt. Billigare att använda än traditionella bad med kopparsulfat
  • Mindre känsligt för gödsel i badet. Medger fler kopassager med bibehållen badkvalitet.
  • Miljövänligt. Minimerar utsläppen av tungmetaller som t.ex. koppar och zink i naturen
  • Bra för arbetsmiljön. Slipp koppardammet.
  • Arbetsbesparande. Ger mindre arbete med att blanda till och fräscha upp klövbadsvätskan.  
  • Badvattnets kvalitet är med Digiderm lätt att kontrollera och säkerställa.
  • Ett viktigt led i kampen mot antibiotikaresistensen genom att tillhandhålla alternativa desinfektionsmedel som t.ex. Digiderm Salicylpasta 100gr/kg.

Titta på denna video för mer info om vikten av regelbundna klövbad.

Mer om kornas klövsjukdomar 

Klövsjukdomar hos mjölkkor blir allt vanligare även i Sverige och ökar som en effekt av en ökad produktionsnivå och övergång till lösdriftssystem (Bergsten 2003).  

De vanligaste bakteriella klövsjukdomarna är klöveksem (digital dermatit respektive interdigital dermatit), klövspaltsinflammation, limax, vårtor (veruciös dermatit)  och klövröta.

Digital dermatit (DD) ger upphov till smärtsamma och ofta blödande sårskador i huden i anslutning till klövkapseln. Ofta uppstår en ”jordgubbsliknande” skada i ballregionen.  Det anses belagt att sjukdomen lättast uppstår när korna vistas i en fuktig och smutsig miljö vilket utgör en bra grogrund för bakterier av släktet Treponema  respektive Dichelobacter nodosus. (Pringle, Persson, Bergsten, Information från Läkemedelsverket ,supplement, 2013). Flera av de ovannämnda klövsjukdomarna samverkar och det kan vara svårt att ställa rätt diagnos. Ett misskött klöveksem utvecklas vanligen vidare  till klövröta. Ett klöveksem (DD) i klövspalten kan ibland felaktigt bedömas som en ”klövspaltsinflammation” (Bergsten 2014).


Digital dermatitDigital dermatit , lindrig klövrötaDigital dermatit och klövröta Halt ko. Notera den typiskt krumma ryggenDigital dermatit  kan medicinskt behandlas av veterinär med tetracyklinlösning och bandage. För att undvika utveckling  av antibiotikaresistens så används många gånger istället alternativa lösningar.  För lokal behandling av enskilda klövar märks bland dom antibiotikafria alternativen främst behandling med kopparsulfat och / eller salicylsyra under bandage ( Bergsten 2014).

Regelbundna klövbad med 7-8 % kopparsulfat är i Sverige den mest använda förebyggande  behandlingen på besättningsnivå, men numera har vetenskapliga tester utförda under ledning av Christer Bergsten (SLU) och Menno Holzhauer (GD , Animal Health Service , Deventer, Nederländerna ) visat att motsvarande skydd mot digital dermatit och klövröta kan uppnås med Digiderm™ samtidigt som mängden kopparsulfat kan minskas med 80 % jämfört med traditionella klövbad. Endast 2 % kopparsulfat behövs när badet även innehåller Digiderm™ koncentrat. 

Vid användning av den senast utvecklade klövbadsprodukten (Digiderm EU Premix) så behöver inget kopparsulfat alls tillsättas i badet. En god effekt uppnås i klövbadet och gårdens omgivande miljö undgår utsläpp av onödiga tungmetaller samtidigt som personalens arbetsmiljö blir fri från otrevligt och skadligt koppardamm.