För får

Digiderm ECO är en miljövänlig klövbadslösning för badning av klövarna på får under karantänsperioden efter inköp av nya får. Med Digiderm ECO i badet kan du klövbada med gott samvete. Unna dig själv en bättre arbetsmiljö samtidigt som naturen slipper onödiga utsläpp av tungmetaller (zink) i miljön.

Digiderm ECO sänker pH värdet i klövbadet samtidigt som eventuella metalljoner i badet (t.ex. zink) binds samman (cheleras) med Digiderm ECO-molekylen. Den komplexa molekyl som då skapas gör att eventuella metalljoner i badet (t.ex. zink) blir mindre känsliga för föroreningar från t.ex. klövarna i ett klövbad. Härigenom blir klövbadet mindre känsligt för smuts och avföring i badet. Med bibehållen kvalitet på klövbadet avseende klövhygien och klövhälsa så kan mängden zinksulfat därför minskas med 90-100% jämfört med den traditionella klövbadsbehandlingen baserad på en 10% zinklösning.


Så används Digiderm ECO

Koncentrat för klövbad av hela fårbesättningen. Försäkra dig om en fortsatt god klövhygien och klövhälsa i din besättning även vid inköp av nya djur (klövbadning under karantänsperioden). 2 Liter Digiderm ECO koncentrat blandas med 100 liter vatten (2%). Tillsätt 0-1,0 kg zinksulfatpulver per 100 Liter vatten (0-1%) beroende på klövarnas eventuella behov av ett samtidigt mineraltillskott.

Arbetsmetod: Låt fåren stå i badet i minst 15 minuter. Låt fåren eftertorka på en hård och torr yta i minst 15 minuter. För bästa resultat avseende klövhygien och klövhälsa repetera badningen minst 3 gånger med högst en vecka mellan de olika behandlingarna. Badet behåller sin kvalitet även vid normal nedsmutsning och kan återanvändas så länge PH värdet är 4 eller mindre. PH värdet kontrolleras enkelt med en PH sticka från ditt apotek.