Digiderm - för friska klövar på kor och får

Digiderm har hygienprodukter avsedda för mjölkkor och får, både för klövbadning av hela djurbesättningar och för desinfektion och skötsel av enskilda klövar.

Digiderm är:
  • Ekonomiskt. Billigare att använda än traditionella bad med kopparsulfat
  • Mindre känsligt för gödsel i badet. Medger fler kopassager med bibehållen badkvalitet
  • Miljövänligt. Minimerar utsläppen av tungmetaller som t.ex. koppar och zink i naturen
  • Bra för arbetsmiljön. Slipp dammet av koppar och zink
  • Arbetsbesparande. Ger mindre arbete med att blanda till och fräscha upp klövbadsvätskan.
  • Badvattnets kvalitet är lätt att kontrollera och säkerställa.

Vårt sortiment

Digiderm