Digiderm salicylpasta 100gr/kg 250ml

215 kr

Desinficerar och verkar inflammationshämmande.

För vård och omsorg om enskilda klövar. 

Innehåller även tjära. 

Biocid. Endast för yrkesmässigt bruk. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etikett och säkerhetsdatablad före användning.

Säkerhetsdatablad 

Produktetikett