Digiderm ECO Koncentrat för får 5 L

445 kr

Koncentrat för klövbad av hela fårbesättningen.  

För klövbadning av får under karantänsperioden efter inköp av nya djur.

pHsänkande.  Underlättar chelering med zinksulfatjoner vilket minskar behovet av  zinksulfat i klövbad för får.        

1 Liter koncentrat spädes med  50 liter vatten (2%). 

Tillsätt 0-1 kg zinksulfat per 100 liter vatten (0-1 %).

Säkerhetsdatablad